Accesibilidade

Esta declaración de accesibilidade é de aplicación ao sitio web https://atabernadecunqueiro.com.

Estado de conformidade

Este sitio web cumpre parcialmente o Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, por incumprimento de dous aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O seguinte contido non é accesible polos motivos que se indica a continuación:

Falta de conformodidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: Existen elementos de estilo, como vídeos ou animacións utilizados como fondos que non son accesibles, aínda que non afectan á accesibilidade dos contidos.

Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 2 de maio de 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoliquidación realizada pola propia empresa.

Última revisión da declaración: 2 de maio de 2023.

Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como:

  • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola empresa como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra os requisitos de accesibilidade, ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou presentar unha reclamación polo incumprimento dos requisitos de accesibilidade.

Procedemento de solicitude

Mediante este procedemento, poderá iniciar unha reclamación para coñecer e opor os motivos de desestimación dunha solicitude de información accesible ou reclamación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer as causas que considérase que a resposta non cumpre os requisitos esixidos.

Contido opcional

A versión visible deste sitio web actualmente é de marzo de 2023 e nesa data revisouse o nivel de accesibilidade vixente naquel momento.

Entre outras, adóptanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

  • Usando texto alternativo nas imaxes
  • As ligazóns proporcionan detalles sobre a función ou o destino da hiperligazón
  • Uso dos estándares W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.